Értékpapír

Abariné Legény Anita

2019-01-28 12:54:01

Az értékpapír jogi fogalmát Magyarországon a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) határozza meg. Az értékpapír olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely papíralapú okiratként vagy jogszabályban megjelölt más módon létrehozott, rögzített, nyilvántartott és továbbított adatösszességként (dematerializált értékpapírként) a benne foglalt jogot úgy testesíti meg, hogy azt a jogot gyakorolni, arról rendelkezni csak az értékpapír által, annak birtokában lehet 

Értékpapír