Relatív illékonyság és elválasztás

Molnár Géza

2019-01-28 12:57:06

Relatív illékonyság (α):

 

A folyadékelegy komponensek illékonyságának hányadosa. Az A és B kétkomponensű rendszerben: αA,B = (pA/xA)/(pB/xB);
x: folyadékfázisban az adott komponens móltörtje (koncentrációja), p: gőzfázisban az adott komponens parciális nyomása.

 

Ideális folyadékelegyeknél a relatív illékonyságból számítható a gőz-folyadék egyensúlyi diagram.
x = y / [α-(α-1)*y]; y = α * x /[1+(α-1)*x]; x és y: az illékonyabb komponens móltörtje a folyadék és gőzfázisban.

 

α értékéből következtethetünk a lepárlásos elválasztás alkalmazhatóságára, a desztilláció, vagy rektifikálás lépésszámára (elméleti tányérok számára). A képen megadott feltételek mellett:

 

  • αA,B=1 egyszerű lepárlással, azaz desztillációval, vagy ismételt lepárlásokkal, azaz rektifikációval nem lehet az elegyet elválasztani

 

  • 1 <αA,B<1,5 végtelenről néhányszor tíz körüli ismételt lepárlásra csökken az elválasztás lépésszám igénye

 

  • αA,B>1,5 tíz körülitől ismételt lepárlásról egy-két egyszerű desztillálásra csökken az elválasztás lépésszám igénye

 

 

üres címke