Az első magyarországi tanárképezde

Sturcz Zoltán

2019-05-22 10:32:17

A reáliskolai tanárképezde (1870-1873)

 

Kezdeményezés : Részlet Eötvös József kultuszminiszter 1869. március 1-én a Műegyetemhez intézett rendelkező leveléből

„ ... az igazgatóságot egyúttal felszólítani kívántam, hogy miután a reáltanodáknak az ország szükségletéhez képesti szaporítása előnnyel csak akkor eszközöltethetik, ha kellő képességgel bíró, elegendő számú tanárok fognak rendelkezésre állni, s ennélfogva szándékom a műegyetem, mint erre leginkább hivatott tanintézet kebelében az egyébként megkívántató szaktanulmányi osztályok mellé a reáltanárjelöltek kiképzésére is tanfolyamot, illetőleg képezdét (paedagógiumot) felállítani – erre vonatkozólag is a tanulmányok, s a képezde egyébkénti belberendezésére s a szükségelt költségekre nézve a tanári karral egyetemben javallatot készíteni, s azt az építési programm tervezésénél is kellő figyelembe vévén – az összes munkálatot mielőbb nékem bemutatni sziveskedjék.”

 

Forrás: Műegyetemi Irattár 1868/69. 413. szám

Műszaki szerkesztés: Horváth Cz. János

 

 

tanárképzés
reáliskolai tanárképezde
Műegyetem
Eötvös József
1870
1873
150 éves a műegyetemi tanárképzés
kezdeményezés