A dualista társadalom

Pálné Csapó Mónika

2019-02-16 14:12:51

Torlódó vagy kettős társadalom: egymás mellett élt a régi, agrár jellegű és az új, ipari társadalom. A régi feudális és az új tőkés jellegű társadalmi berendezkedés egymásmellettisége.

Feudális társadalom:

  • arisztokrácia: szolgákat tartó, jelentős javakkal rendelkező, csak kormányzással és katonáskodással foglalkozó kiváltságosok
  • dzsentri: a birtokos nemesség elszegényedő rétege
  • agrártársadalom: parasztok+agrárproletárok+uradalmi cselédség

Polgári társadalom:

  • nagypolgárság: nagyvállalkozók+bankárok
  • középpolgárság: vállalkozók, üzlettulajdonosok, kereskedők és az értelmiség felső rétege
  • kispolgárság: kisiparosok+kiskereskedők
  • postai, vasúti alkalmazottak, rendőrök, csendőrök, segédhivatalnokok
  • munkásság: szakmunkások+betanított és segédmunkások

Úri középosztály: dzsentri+középpolgárság

Történelem
11. osztály
dualista társadalom